کمپاني توليد کننده:


Reaction Time Suite

شامل دو قابلیت CPT (سنجش کارکرد پیوسته) و آموزش عملی زمان واکنش ورزشی است.
CPT - این نرم افزار با ترکیب داده های مربوط به زمان واکنش ، داده های فیزیولوژیک و EEG بسته به زمان، ارتباط بین نوع پاسخ با فعالیت مغز و بدن را مشخص می کند. تحلیل تک رویدادها یا داده های میانگین صورت بندی شده برای مقایسه بین EEG ، EMG و وضعیت فیزیولوژیک حین پاسخ های درست و نادرست، خطاهای حذف و خطاهای ارتکاب به این شکل امکان پذیر می باشد. این نرم افزار همچنین دارای امکانات آموزشی بسیار دقیق است.
آموزش عملی زمان واکنش ورزشی: پروتکل های این گروه مخصوص آموزش بیوفیدبک به ورزشکاران بوده و در آنها احتیاج است که فرد برای ایجاد رویداد مطلوب واکنش های سریع نشان دهد. شامل اسکرین هایی برای بیس بال، تنیس، فوتبال، دو و میدانی، هاکی روی یخ و غیره است. از جمله اهداف این آموزش ها بالا بردن دقت ضربات پنالتی در فوتبال، زدن سرویس های بهتر در تنیس، شروع سریع تر در دو و میدانی و غیره است. به همراه این نرم افزار از پدال پا، دکمه فشاری به همراه سنسورهای EEG خام و با استفاده از EMG ناشی از انقباض عضلات مربوط به پاسخ دادن به تکلیف، استفاده می شود تا حرکات ورزشی شبیه سازی شوند. دقت بالای این نرم افزارها امکان آنالیز دقیق فعالیت ذهن و بدن را حین فعالیت ورزشی ایجاد می کند.
تحریک دیداری-شنیداری AVE و همچنین تحریک الکتریکی CES...
نرم افزار نوروفیدبک...
سنسوری برای ثبت فشار خون...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید