پرفروش‌ترین دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک، مناسب کارهای بالینی...ادامه
پکیج جامع تبدیل EEG به نقشه مغزی (Brain Mapping) بهنجار...ادامه
تحریک مغز از روی جمجمه برای افسردگی، وسواس و ... دارای FDA...ادامه
در سه مدل برای نیازهای مختلف، قابلیت تطابق با کلاه های ECI...ادامه
دستگاه تحریک الکتریکی مغز...ادامه
دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک با قابلیت ثبت همزمان تا 5 پارامتر دلخواه ف...ادامه
دستگاهی برای تنظیم دقیق محل تحریک مغناطیسی TMS...ادامه
بیوفیدبک و نوروفیدبک 10 کاناله با قابلیت ثبت داده با کیفیت بالا، مناسب...ادامه
دستگاه بیوفیدبک و نوروفیدبک با قابلیت ثبت همزمان 8 پارامتر دلخواه فیزی...ادامه
دستگاهی برای انجام ECT...ادامه
تحریک دیداری-شنیداری AVE و همچنین تحریک الکتریکی CES...ادامه
دستگاه وایرلس تحریک الکتریکی مغز tDCS، tACS، tRNS و ثبت EEG ...ادامه
دستگاه ثبت EEG به صورت بی سیم در سه مدل 8،20،32 کاناله...ادامه
نرم افزار بازی اسکیت سازگار با BioGraph Infiniti...ادامه
ثبت امواج مغزی eeg با قابلیت های ویژه...ادامه
دستگاهی با قابلیت ارائه 3 نوع تحریک مختلف tDCS, CES, MET...ادامه
پرفروش‌ترین دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک، مناسب کارهای بالینی...
دستگاه وایرلس تحریک الکتریکی مغز tDCS، tACS، tRNS و ثبت EEG ...
تحریک مغز از روی جمجمه برای افسردگی، وسواس و ... دارای FDA...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید