برترین تکنولوژی در بررسی و درمان اختلالات خواب...ادامه
نوار عصب و عضله ...ادامه
بررسی و مانیتور اعصاب نوروفیزیولوژی حین عمل جراحی...ادامه

LTM

بررسی پیوسته نوار مغزی در زمانی طولانی...ادامه
ثبت نوار مغزی با امکانات منحصر به فرد برای تشخیص تشنج و اعلان هشدار...ادامه
برترین تکنولوژی در بررسی و درمان اختلالات خواب...

LTM

بررسی پیوسته نوار مغزی در زمانی طولانی...
نوار عصب و عضله ...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید