Brain Training

استفاده از تجهیزات نوروساینس بر اساس بررسی نحوه فعالیت مغز و ارائه فیدبک عینی برای ایجاد تغییر در آن بدون تحریک سلول‌های عصبی در حال گسترش است. علاوه بر امکان درمان اختلالات ناشی از بدعملکردی فعالیت عصبی مغز، با استفاده از این روش‌ها می‌توان فعالیت‌های شناختی از جمله توجه و حافظه را نیز در افراد سالم ارتقاء بخشید. محصولات این بخش به دسته‌های مختلف زیر تقسیم می‌شوند:

درخواست اطلاعات بیشتر