دستگاه TMS تحریک مغناطیسی مغز مدل Magstim BiStim2

دستگاه TMS مدل BiStim با اتصال دو دستگاه مدل 200 از طریق یک واسط امکان تحریک جفت پالس را با فاصله زمانی بسیار کوتاه (میلی ثانیه) از طریق یک کویل میسر می‌کند. تحریک این مدل مونوفازیک است و امکان تحریک قشر مخ و اعصاب پیرامونی را در دو حالت زیرآستانه‌ای و فراآستانه‌ای فراهم ممکن می‌سازد. کاربرد آن در مطالعات نوروساینس برجسته است و برای مطالعه تسهیل و یا بازداری مسیرهای مغزی و همچنین ارتباطات مغزی به کار می‌رود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با ما در ارتباط باشید

دستگاه TMS تحریک مغناطیسی مغز مدل Magstim BiStim2

دستگاه TMS مدل BiStim کمپانی Magstim انگلستان با اتصال دو دستگاه مدل ۲۰۰ از طریق یک واسط امکان تحریک جفت پالس را با فاصله زمانی بسیار کوتاه (میلی ثانیه) از طریق یک کویل میسر می‌کند. تحریک این مدل مونوفازیک است و امکان تحریک قشر مخ و اعصاب پیرامونی را در دو حالت زیرآستانه‌ای و فراآستانه‌ای فراهم ممکن می‌سازد. کاربرد آن در مطالعات نوروساینس پیشرفته است و برای مطالعه تسهیل و یا بازداری مسیرهای مغزی و همچنین ارتباطات مغزی به کار می‌رود.

برای کاربردهای درمانی از rTMS استفاده می‌شود که در ۳ مدل دستگاه rTMS مدل Super Rapid، دستگاه rTMS مدل Super Rapid Plus و دستگاه rTMS مدل Horizon قابل ارائه است.

درخواست مشاوره

کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.