نرم‌افزار نوروفیدبک و بیوفیدبک BioGraph Infiniti

BioGraph Infiniti
نسخه 6.7:

این نسخه برای کاربرانی است که نسخه 6.0 به بالا در سیستم آن‌ها نصب شده است. در غیر اینصورت این نرم‌افزار عمل نخواهد کرد.

حجم لینک دانلود
نرم افزار
253 مگابایت
دانلود Biograph Infiniti 6.7
62 مگابایت
دانلود Developer Tools 6.7 
EEG Suite 6.1 Updates
330 مگابایت
دانلود EEG Media Files Update
4 مگابایت
دانلود EEG ProComp2 Update
27 مگابایت
دانلود
EEG ProComp5 Update
18 مگابایت
دانلود
EEG ProComp Infiniti Update
 Physiology Suite 6.1 Updates
 352 مگابایت
دانلود
Physiology Media Files Update
8 مگابایت
دانلود Physiology ProComp2 Update
 19 مگابایت
دانلود Physiology ProComp5 Update
15 مگابایت
دانلود Physiology ProComp Infiniti Update
 Z-Score Suite 6.1 Update
 11 مگابایت
دانلود For ProComp2
11 مگابایت
دانلود For ProComp5
 14 مگابایت
دانلود For ProComp Infiniti
Rehab Suite 6.1 Update
36 مگابایت دانلود For ProComp5 and ProComp Infiniti
37 مگابایت دانلود For FlexComp
CardioPro Infiniti 1.2.1.1 Update
8 مگابایت دانلود For users who are using the 64bit version of MS Excel

نسخه 5.1.4:
در صورتی که نسخه 4 و یا 5 این نرم‌افزار را دارید برای ارتقاء رایگان به نسخه 5.1.4 با بخش پشتیبانی شرکت تماس بگیرید.

در صورتی که نسخه 5 این نرم افزار را دارید برای ارتقاء آن به نسخه 6 می‌توانید با ما تماس بگیرید.

ویژگی های جدید نسخه 6 و 6.7 را می توانید در اینجا مشاهده نمائید.