نمونه مقالات مداخلات عصبی در درمان اعتیاد

مداخلات عصبی مبتنی بر نوروساینس در درمان اعتیاد و سوء مصرف مواد نتایج امیدبخشی در کمک به این حوزه نموده است. مقالات متعددی روش‌های مختلف غیرتهاجمی نظیر تحریک مغناطیسی مغز rTMS، تحریک الکتریکی مغز tDCS و نوروفیدبک را در کاهش ولع مصرف مواد و سیگار مورد بررسی قرار داده‌اند. نمونه‌ای از این مقالات در اینجا قرار داده شده‌اند:

Transcranial electrical and magnetic stimulation (tES and TMS) for addiction medicine

Role of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) in Treatment of Addiction and Related Disorders: A Systematic Review

Brain Stimulation in Addiction

Evidence-based guidelines on the therapeutic use of transcranial direct current stimulation (tDCS)

Neurofeedback Training for Opiate Addiction: Improvement of Mental Health and Craving

Neurofeedback Training as a New Method in Treatment of Crystal Methamphetamine Dependent Patients: A Preliminary Study

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!