دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک

دستگاه‌های نوروفیدبک و بیوفیدبک ارائه‌شده توسط فارمد تجهیز می‌توانند درمان شما را به سمت حوزه جدیدی از خودتنظیمی عصبی سوق دهند.

سیستم‌های پیشنهادی ما که شامل قابلیت‌های زیر هستند پاسخگوی تمامی نیازها و علائق متخصصین است:

  • قابلیت پایش و ارائه فیدبک از ۱ تا ۴۰ کانال همزمان
  • پروتکل‌های استاندارد نوروفیدبک مبتنی بر نمره Z و شاخص‌های ارتباطات نقاط مغزی (coherence, phase, asymmetry, etc)
  • ابزاری برای سنجش پتانسیل‌های قشر آهسته SCP، پتانسیل‌های برانگیخته EP و زمان واکنش Reaction Time
  • قابلیت تلفیق نوروفیدبک با سایر پارامترهای بیوفیدبک
  • ارزیابی و آموزش نوروفیدبک حرارت مادون قرمز جلوی سر (HEG-pIR)

درخواست اطلاعات بیشتر