سنسور بیوفیدبک فشار خون BVP/HR

سنسور بیوفیدبک فشار خون یکی دیگر از سنسورهایی است که با آن می‌توان تغییرپذیری ضربان قلب HRV را اندازه گرفت. Blood Volume Pulse یا نبض حجم خون متشکل از یک نور مادون قرمز است که از سطح پوست می‌گذرد و نور بازتاب‌شده را اندازه می‌گیرد.

اطلاعاتی که با این سنسور می‌توان به دست آورد از قبیل ضربان قلب، فاصله میان دو تپش، تغییرپذیری ضربان قلب HRV می‌تواند در ارزیابی وضعیت مراجع و تعیین درمان مناسب به متخصصین کمک کند.

 

سنسور بیوفیدبک فشار خون کمپانی Thought Technology یکی دیگر از سنسورهایی است که با آن می‌توان تغییرپذیری ضربان قلب HRV را اندازه گرفت. Blood Volume Pulse یا نبض حجم خون، متشکل از یک نور مادون قرمز است که از سطح پوست می‌گذرد و نور بازتاب‌شده را اندازه می‌گیرد. این مقدار بر اساس میزان خون زیر پوست متفاوت است. در هر تپش قلب خون بیشتری در زیر پوست وجود دارد (خون نور قرمز را بازتاب و مابقی رنگ‌ها را جذب می‌کند) و در نتیجه نور بیشتری بازتاب می‌شود. در بین دو تپش قلب، میزان خون کم شده و نور قرمز بیشتری جذب می‌شود.

اطلاعاتی که با این سنسور می‌توان به دست آورد از قبیل ضربان قلب، فاصله میان دو تپش، تغییرپذیری ضربان قلب HRV می‌تواند در ارزیابی وضعیت مراجع و تعیین درمان مناسب به متخصصین کمک کند.

این سنسور با تمامی دستگاه‌های نوروفیدبک خانواده ProComp سازگار است.

مشخصات فنی

Length (Approx) ۲۰mm x 34mm x 10mm
Weight > 0.66oz (20g)
Input Range  Unit less quantity displayed as 0% – 100%
Accuracy =/- ۵%
length of cable ۴۸ Inches (122.5cm)