نرم‌افزار نوروفیدبک و بیوفیدبک ۳۶۰Suite

نرم‌افزار نوروفیدبک و بیوفیدبک 360Suite، آخرین نرم‌افزار مخصوص دستگاه‌های نوروفیدبک و بیوفیدبک ProComp کمپانی Thought Technology کانادا، پکیج کاملی از ابزارهای خودتنظیمی و پایش فیزیولوژی است که برای متخصصین حوزه سلامت که می‌خواهند روش‌های روان‌فیزیولوژیکی را به فرآیند درمانی خود اضافه کنند طراحی شده است.

این سوئیت ترکیبی است از بیوفیدبک‌های کلاسیک فیزیولوژی شامل برانگیختگی و دمای پوست و آموزش تغییرپذیری ضربان قلب HRV و پروتکل‌های نوروفیدبک در یک پکیج تجمیع‌شده.

توضیحات

نرم‌افزار نوروفیدبک و بیوفیدبک ۳۶۰Suite، آخرین نرم‌افزار مخصوص دستگاه‌های نوروفیدبک و بیوفیدبک ProComp کمپانی Thought Technology کانادا،، پکیج کاملی از ابزارهای خودتنظیمی و پایش فیزیولوژی است که برای متخصصین حوزه سلامت که می‌خواهند روش‌های روان‌فیزیولوژیکی را به فرآیند درمانی خود اضافه کنند طراحی شده است.

این سوئیت ترکیبی است از بیوفیدبک‌های کلاسیک فیزیولوژی شامل برانگیختگی و دمای پوست و آموزش تغییرپذیری ضربان قلب HRV و پروتکل‌های نوروفیدبک در یک پکیج تجمیع‌شده.

ابزارهای گسترده قابل انتخاب این سوئیت شامل:

  • ارزیابی‌های فیزیولوژی تخصصی
  • پنجره‌های تمرینی خودتنظیمی
  • پنجره‌های کمکی برای تن‌آرامی relaxation

این سوئیت با در نظر گرفتن یک سری اولویت‌ها طراحی شده است که به آسان کردن تلفیق نوروفیدبک و بیوفیدبک در فرآیند درمان کمک می‌کند.

توضیحات بیشتر

ساده در یادگیری و استفاده

سوئیت ۳۶۰ نیازی به تجربه خیلی زیاد کاربر در استفاده از دستگاه‌های نوروفیدبک و بیوفیدبک ندارد. جلسات شروع سریع از پیش تعریف‌شده اجازه می‌دهد زمان لازم برای اجرای جلسات کم شود. دستورالعمل مرجع کامل همراه آن کمک می‌کند چگونگی استفاده از سخت‌افزار و نرم‌افزار را یاد بگیرید.

مناسب کار درمانی

این نرم‌افزار با نگاهی درمانی طراحی شده است و ابزارهای نوروفیدبک و بیوفیدبک آن با دید بالینی چیده و مرتب شده‌اند. این کار باعث می‌شود ابزارها هر هدف درمانی در مناسب‌ترین جای ممکن قرار بگیرند و فرآیند یادگیری نحوه استفاده را سریع‌تر کنند.

مرتب‌شده بر اساس سیستم‌های بدن

بر اساس شکایت مراجع، متخصصین به راحتی می‌توانند کدام سیستم فیزیولوژی بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته و ابزارهای ارزیابی و خود-تنظیمی مناسب با آن را برای انجام درمان انتخاب کنند.

سیستم‌های کلیدی بدن

عضلانی: موضوعات مرتبط با تنش عضلات نیمه‌هشیار و اینکه چگونه می‌تواند منبع دردهای و تیر کشیدن‌های مرتبط باشد.

سیستم اعصاب خودمختار ANS: موضوعات مرتبط با پاسخ به شرایط متخلف استرس و چگونگی ظاهر شدن آن از طریق افزایش برانگیختگی (دست‌های عرق‌کرده) و کاهش دمای پوست (دست‌های سرد)

تنفس: موضوعات مرتبط با الگوهای تنفس (نگهداری نفس، عمق تنفس و …) و چگونگی امکان بازتاب اضطراب و بی‌قراری ذهنی

سیستم اعصاب مرکزی CNS: موضوعات مرتبط با تغییرات حالات ذهنی (خواب آلودگی، آشفتگی ذهنی، کاهش تمرکز و …) و فراز و فرود باندهای فرکانسی غالب مغز

قلبی-عروقی: موضوعات مرتبط با سیستم‌‌های عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک و چگونگی تاثیر بر تغییرپذیری ضربان قلب HRV.

preloader