نرم‌افزار نوروفیدبک و بیوفیدبک 360Suite

نرم‌افزار نوروفیدبک و بیوفیدبک 360Suite، آخرین نرم‌افزار مخصوص دستگاه‌های نوروفیدبک و بیوفیدبک ProComp کمپانی Thought Technology کانادا، پکیج کاملی از ابزارهای خودتنظیمی و پایش فیزیولوژی است که برای متخصصین حوزه سلامت که می‌خواهند روش‌های روان‌فیزیولوژیکی را به فرآیند درمانی خود اضافه کنند طراحی شده است.

این سوئیت ترکیبی است از بیوفیدبک‌های کلاسیک فیزیولوژی شامل برانگیختگی و دمای پوست و آموزش تغییرپذیری ضربان قلب HRV و پروتکل‌های نوروفیدبک در یک پکیج تجمیع‌شده.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با ما در ارتباط باشید

نرم‌افزار نوروفیدبک و بیوفیدبک 360Suite، آخرین نرم‌افزار مخصوص دستگاه‌های نوروفیدبک و بیوفیدبک ProComp کمپانی Thought Technology کانادا،، پکیج کاملی از ابزارهای خودتنظیمی و پایش فیزیولوژی است که برای متخصصین حوزه سلامت که می‌خواهند روش‌های روان‌فیزیولوژیکی را به فرآیند درمانی خود اضافه کنند طراحی شده است.

این سوئیت ترکیبی است از بیوفیدبک‌های کلاسیک فیزیولوژی شامل برانگیختگی و دمای پوست و آموزش تغییرپذیری ضربان قلب HRV و پروتکل‌های نوروفیدبک در یک پکیج تجمیع‌شده.

ابزارهای گسترده قابل انتخاب این سوئیت شامل:

  • ارزیابی‌های فیزیولوژی تخصصی
  • پنجره‌های تمرینی خودتنظیمی
  • پنجره‌های کمکی برای تن‌آرامی relaxation

این سوئیت با در نظر گرفتن یک سری اولویت‌ها طراحی شده است که به آسان کردن تلفیق نوروفیدبک و بیوفیدبک در فرآیند درمان کمک می‌کند.