در این وبینار دکتر Nils Henrik Pixa دانشجوی پسادکتری روانشناسی ورزش دپارتمان رفتار حرکتی دانشگاه مونستر آلمان «استفاده از تحریک الکتریکی مغزی چند کاناله برای بهبود یادگیری حرکتی دو دستی» را با محوریت موضوعات زیر ارائه می‌کند:

  • مبانی مهارت حرکتی دو دستی و یادگیری حرکتی دو دستی
  • اثرات tDCS بر مهارت حرکتی دو دوستی
  • ارائه مطالعات تحریک الکتریکی چند کاناله برای تقویت یادگیری مهارت حرکتی در افراد سالم

جهت ثبت نام در این وبینار می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمائید:
https://www.neuroelectrics.com/webinar/91798027209

وبینار EEG MEG

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!